Páry

  • Páry máme ve dvou kategoriích. Nejmladší a starší akrobatické.
  • Tanec v páru i párové formaci.

úter ý 17:30-19:00 Hala Na Fialce (Twister),

čtvrtek 16:30-19:30 Sál Na Fialce (individuální páry),

pátek 17:00-18:30 Hala Na Fialce (Twister, individuální páry),

Omluvenky z tréninků prostřednictvím SMS směřujte na tr. M.Knorrovu nebo T.Valtrovou.